Karta RFID

Prodhim dhe printim i kartave te Aksesit

Evolis Zenius

Ekonomik – I lehte ne perdormin